Гурткові Сходини

 Можливі точки у програмі гурткових сходин

(час тривання сходин - 1.5 годин приблизно)

1.   ВІДКРИТТЯ

збірка (гуртковий)

звіт

привіт

перевірка присутніх (з книги, заступник гурткового)

*читання програми сходии (з книги гурткового, за пляном)

*гурткова традиція/церемоніял, гурткова пісня

*перегляд одностроїв

2.   ПРОЧИТАННЯ ПРОТОКОЛУ (з книги, писар) 10 хвилин

завваги

прийняття протоколу

підписання протоколу (гуртковий, писар, впорядник)

перевірка виконання постанов попередніх сходин

3.   ГУТІРКА АБО РОЗПОВІДЬ 10-20 хвилин

ідеологічно/світоглядна тема

             нав'язання змісту гутірки до життя членів і самого гуртка, практичні

    напрямні для переведення ідей гутірки у життя

                        приклади-ілюстрації до гутірки із життя людей, юнацтва

                  можливо пов'язати до теми точок до проб, пластовий закон, вмілості

роди гутірок

1.    інформативні

2.  дискусійні

3.  вишкільні

4.  організаційні

4.     ІГРИ 10 хвилин

рухлива або розривкова

для закріплення матеріялу, вироблення змислів, і т.д.

вписання хрестиків і осягів

правила гри, співпраця, чесна гра, кооперативні гри

виробляє пластові прикмети і закріплює знання із гутірки

5.     СПІВ

вивчення слів плекає українську мову

нова пісня

повторення пісень з минулих сходин

повторення знаних, улюблених - для викликання настрою

активізує гурток


 

6.     ІНСТРУКТАЖ

головно до виконання вимог вмілостей

закріплення матеріялу

уживати приклади у формі ілюстрації

7.     РУЧНІ РОБОТИ

заробіток, ярмарок

до виконання точок до проб або до вмілості

викликує творчість

8.     ВПОРЯД

9.   СПРАВИ ДО ПОЛАГОДЖЕННЯ

стан каси, стан плачення вкладок

звіт із Ради Гурткових

передплата журналу Юнак"

читання із Юнака"
пригадки - курінна збірка, станична збірка, свята

                    проголошення програми на наступні сходини

10.     СЛОВО ВПОРЯДНИКА

думки під розвагу подяка і заввага

11.   ЗАКРИТТЯ

збірка
привіт

обряд